• Buy in Spain

ARVEAVGIFT I SPANIA


I Spania eksisterer det en generell arveavgifts- lovgivning på statlig nivå og i tillegg 17 ulike lover innad i ”delstatene”

Særlovgivningen varierer i stor grad innenfor de ulike delstatene. Et fellestrekk ved lovgivningen innad i de ulike delstatene er at de opererer med ulike «særfradrag». Særfradragene består hoved- sakelig av tre ulike grupper: bunnfradrag, bonificación og totalunntak fra arveavgift. Med bunnfradrag mener vi her det skattefrie beløp som skal trekkes fra i arveavgiftsgrunnlaget før beregning av arveavgiften. Bonificación/bonus innebærer at man får prosentvis reduksjon i selve arveavgiftkvoten. Totalunntak innebærer at arvingene ikke skal svare arveavgift ved oppfyllelse av visse avgrensede unntak.

SÆRLOVGIVNINGEN I ANDALUCIA

Andalucia er inndelt i 8 provinser: Almeria, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga og Sevilla Andalucia operer med et totalunntak for arveavgift for en avgrenset gruppe arvinger ved oppfyllelse av visse vilkår. Totalunntak fra arveavgiften for arvinger som opp- fyller følgende vilkår: • Arvinger innenfor Gruppe I og II. Dette omfatter bl.a ektefelle og livsarving. • Arveavgiftsgrunnlaget (base imponible) er lavere enn 1.000.000 euro. • Arvingens tidligere formue overstiger ikke 402.678 euro. SÆRLOVGIVNINGEN I VALENCIA

Valencia er inndelt i 3 provinser: Castellón,Valencia og Alicante. Særlovgivningen iValencia operer med bunnfradrag og bonificación 1. Bunnfradrag Arvegruppe I: Bunnfradrag på 100.000 euro for livsarving yngre enn 21 år og et tillegg på 8000 euro for hvert år under 21 år, men med maksfradrag (156.000 euro). Arvegruppe II: Bunnfradrag for ektefeller og livsarvinger over 21 år: 100.000 euro 2. Bonificación: Arvinger i gruppe I får 75% fradrag og arvinger i gruppe II får 50% fradrag i beregnet arveavgift. Betingelse: Arvingens tidligere formue overstiger ikke 390.657,87 euro

SÆRLOVGIVNINGEN I MURCIA Murcia består av Murcia-provinsen. 1. Bunnfradrag Gruppe 1: Statlig bunnfradrag for barn yngre enn 21 år, 15.956,87 euro pluss 3.990,72 euro per år arvingen er yngre enn 21 år, begrenset til 47.858,59 euro. Gruppe II: Ektefeller og barn eldre enn 21 år: 15.956,87 euro 2. Bonificación: Arvegruppe I: Barn yngre enn 21 år, 99%. Arvegruppe II: Ektefeller og barn eldre enn 21 år, 99%. ARVEPLANLEGGING Arveforskudd, gaver og opprettelse av testament er eksempler på arveplanlegging. I mange tilfeller kan man spare betydelige beløp i arveavgift ved en fornuftig arveplanlegging. Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære, og man kan lett spare betydelige beløp. STIKKORD FOR Å BESPARE ARVEAVGIFT • FORDEL ARVEN PÅ DE PERSONER SOM KAN OPPNÅ SÆRFRADRAG IHT. SPESIAL LOVGIVNINGEN • PLANLEGG ARV FØR SKJØTE UTSTEDES • UNNGÅ USKIFTET BO-PROBLEMATIKKEN • PANTELÅN PÅ BOLIGEN? Informasjonen i her oppsummert og kun til orientering.Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for en detaljert vurdering av din situasjon.


Mvh BuyInSpain teamet.

VI HJELPER DEG GJERNE! TA KONTAKT MED OSS HER

  • Facebook
  • Instagram

BUY IN SPAIN

Tel: 0047 992 73 634

Mail: hs@buyinspain.no