top of page
  • hs2973

FINANSIERING AV EIENDOM I SPANIA


Ved lånefinansiering av eiendomskjøp i Spania har man normalt to valg.

1 - Lån i norsk bank med sikkerhet i norsk eiendom Dette kan være aktuelt dersom man eier eiendom i Norge som er lavt belånt. I praksis vil dette si at man foretar et låneopptak i Norge med sikkerhet i norsk eiendom. Dette vil si at banken ikke tar pant i eiendommen i Spania. Banken vil vurdere lånemuligheter basert på en totalvurdering, og dersom dette alternativ vurderes bør dere ta kontakt med deres norske bankforbindelse.

2 - Lån i bank med sikkerhet i spansk eiendom Som hovedregel gir ikke norske banker lån med sikkerhet i spansk eiendom, men unntak kan fore- komme. Prosessen ved låneopptak i utenlandsk bank er annerledes enn i Norge, og vi vil beskrive noen viktige forhold.

3. Hvem kan få lån? Utenlandske banker kan gi lån til både privatpersoner og selskaper.

4. Hvor mye kan man låne?

Banken vil innhente en takst, og maksimalt lånebeløp er normalt inntil 70% av laveste verdi av kjøpe- sum eller takst. Merk at banken tar utgangspunkt i kjøpesum eksklusive omkostninger i forbindelse med kjøpet.

5. Sikkerhet Utenlandsk bank vil kreve 1.prioritets pant i eiendommen. Dersom låntaker er et selskap, må hovedaksjonær regne med å stille kausjon i tillegg.

6. Kostnader ved låneopptak Bankens etableringskostnader og kostnader for- bundet med tinglysning av pant i Spania er høyere enn det som er vanlig i Norge. Flere faktorer kan påvirke kostnadene, så her må konkret vurdering gjøres i hvert tilfelle.

7. Type lån og rente På samme måte som i Norge kan man velge mel- lom serie- eller annuitetslån, samt flytende eller fast rente. Renten vil fastsettes basert på rentenivået i euro- sonen, som pr dags dato ligger under det norske rentenivået.

8. Valuta Lånet kan være i norske kroner eller euro. For å redusere valutarisikoen anbefaler mange banker at lånet er i samme valuta som eiendommen om- settes, men dette må tas stilling til i samråd med banken.

9. Finansieringsbevis Vi anbefaler at man innleder dialog med en bank tidlig i kjøpsprosessen, så man vet hvilke muligheter man har. Vi har et godt samarbeid med flere banker, og kan bistå med å formidle kontakt.

Ta kontakt med oss i dagHÅKON SOLHEIM

DAGLIG LEDER Email: hs@buyinspain.no Tel: + 47 992 73 634
1 133 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page